Kyrkor och kapell

Kalix kyrka

Kalix kyrka

Kalix kyrka, Sveriges nordligaste medeltidskyrka. När kyrkan under 1400-talets första hälft byggdes av de få innevånarna i Kalix älvdal skedde det under stora uppoffringar. I många hundra år har sockenkyrkan tjänat som en mötesplats för bygdens folk, en plats där man samlats inför Herrens ansikte. Som ett äreminne över tro, kärlek och offervilja står kyrkan där älv och hav möts.

Töre kyrka

Töre kyrka ligger på en höjd vid Töreälvens utlopp. Kyrkan invigdes adventssöndagen 1936.

Morjärvs kyrka

Morjärv kyrka

Kyrkan är byggd på en hög tallbevuxen sandås. En kedjeinramad trappa i avsatser leder upp till kyrkan.

Malörens kapell

Malörens kapell – ”Skärgårdens lilla domkyrka” - Den enda skärgårdskyrkan med domkyrkospira på taket. Ön Malören ligger längst ut i Kalix skärgård, 40 NM (ca 75 km från Teaterkajen vid Norra hamnen i Luleå)

Björkfors kyrka

Björkfors kyrka invigdes i oktober 1945. Kapellet uppfördes ursprungligen på Nordanskär.