Fem kyrkogårdar

När handlingar sänds till gravrättsinnehavaren kan ett gravplatsnummer finnas exempelvis,  3 05 224. Skogskyrkogården, område 5, grav nr 224
Första siffran står för kyrkogården, nästa två står för området/kvarter och de sista för gravplatsen.
1= G:a kyrkogården
2= Älvkyrkogården
3= Skogskyrkogården
4= Töre kyrkogård
5= Morjärv kyrkogård