Foto: Emma Dahlbäck

Björkfors kyrka

Björkfors kyrka invigdes i oktober 1945. Kapellet uppfördes ursprungligen på Nordanskär.

Björkfors kyrka invigdes i oktober 1945. Kapellet uppfördes ursprungligen på Nordanskär, i utloppet av Kalix älven 1886-87 av brukspatronen J.A. Bergman. I början av 1940-talet skänktes den till Björkfors av Erik Nes med fru och då fattades beslutet om att flytta kyrkan till sin nuvarande plats.  Under vårvintern 1944 forslades kyrkan med häst och släde över isen den 6 mil långa vägen till Björkfors. Hästkuskarna fick starta kl. 05 på morgonen för att hinna fram till Nordanskär, lasta och vända tillbaka med lasten. Under våren utfördes grundgrävning och hösten 1944 stod kyrkan på plats. ​

Kyrkan invigdes av biskop Bengt Jonzon söndagen den 14 oktober 1945. Målningen utfördes av Karl Åström, Båtskärsnäs, och Fritjof Eriksson, Luleå. Det konstnärliga målningsarbetet utfördes av Alvar Granström samt konstnären och konservatorn Carl Otto Svensson, Göteborg. Kostnaden för flytten och iordningställandet av kyrkan uppgavs i skriften ”Bygd och vildmark” 1948 ha varit 60.000 kr. Men därtill kom alltså en oerhörd mängd ideellt arbete.

1979 anskaffades en altarprydnad i form av en gobeläng, vävd vid Gammelstads konstväveri.

Midsommarafton 1971 sändes radions helgmålsringning från Björkfors kyrka.  

Förutom gudstjänster är kyrkan populär för vigslar och dop.