Begravningsombud

Länsstyrelsen förordnar begravningsombud som i samband med begravning ska ta till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

Begravningsombudets uppgifter är bl.a följande:

Martin Östling Foto: Emma Dahlbäck
  • Se till att församlingarnas förslag till begravningsavgift är rättvisande. Om förslaget avstyrks skall ombudet skriftligen motivera det och lämna ett eget förslag till begravningsavgift.
  • Skaffa sig kännedom om hur begravningsverksamheten är organiserad och utförs för dem som inte tillhör Svenska kyrkan och om deras önskemål rörande verksamheten.
  • Informera dem som inte tillhör Svenska kyrkan om sin verksamhet och hålla kontakt med företrädare för andra trossamfund än Svenska kyrkan och andra berörda parter.

För Kalix församling har Länsstyrelsen utsett Martin Östling som ombud. Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta Martin på telefon: 070-1752814.