Begravningsgudstjänst Avsked i kyrkan

Inledning - Orgelmusik eller annan instrumental- / vokalmusik kan utföras

Psalm

Griftetal

Bön

Överlåtelsen - Vi står upp

Bibelläsning

Psalm

Begravningsbön

Herrens bön

Vår Fader, du som är i himlen. - se längst bak i psalmboken

Psalm

Askedstagande

Slutbön

Välsignelsen

Avslutningsmusik