Begravningsceremoni med urna

Enligt den nya lagen som trädde i kraft 1 maj 2012 får tiden mellan dödsfall och gravsättning alt. kremering vara högst 30 dagar. Som anhörig bör man nu ganska snart efter dödsfallet kontakta begravningsbyrå eller församling för att boka begravning.

Sedan några år är det nu fler än hälften som väljer kremering.

De som väljer kremering kan antingen välja begravningsceremoni med kista eller direktkremering och man har då begravningsceremoni med urna.

Anledningen till att man väljer en begravningsceremoni med urna kan bland annat vara att man som anhörig har lättare att hitta en dag som passar.

Bilden nedan visar hur en begravningsceremoni med urna kan se ut.