Foto: Don LaVange (flickr.com)

Begravning

När en kär anhörig avlider är det viktigt att ta farväl. Begravningsgudstjänsten/ceremonin fungerar som en ritual för avsked. Det kan bli en akt av kärlek till den avlidne.

Svenska kyrkan har ansvar för begravningsgudstjänsten för medlemmar i Svenska kyrkan, gravsättning och eventuell kremering.

Dödsboet ansvarar för praktiska förberedelser i samband med begravningen, ett ansvar som ofta överlämnas till en begravningsentreprenör. 

I Kalix församling kan man ha begravningsgudstjänst i någon av kyrkorna: Kalix, Töre, Morjärv eller Björkfors, samt stiftelsekyrkorna: Båtskärsnäs eller Sangis. Silva ceremonilokal kan bokas i första hand för en borgerlig ceremoni.

Följande begravningstider: 
Tisdag kl 10.00
Torsdag kl 10.00 eller kl 13.00
Fredag kl 10.00 eller kl 13.00

För den som varit medlem av Svenska kyrkan sker tacksägelse i kyrkan. Vid en söndagsgudstjänst läses den avlidnes namn upp mot slutet av gudstjänsten och församlingen samlas i en kort bön för den avlidne medan kyrkans klockor ringer.

Kyrkans präster och diakoner finns tillgängliga som ett stöd i sorgeprocessen.