Meny

Barnverksamhet i Kalix församling

Barnen har en viktig plats i församlingen och därför vill vi möta er familjer med ett brett utbud av kostnadsfria aktiviteter som vi hoppas ska ge glädje i vardagen. Som familj hittar ni aktiviteter både i Töre på församlingshemmet och Kalix i Prästgården och Änglagården.

Inställda grupper under vårens skollov!

Under sportlovet v10 är följande grupper inställda

Måndag 2 mars
Babysång på familjecentralen
Sjung och lek i Prästgården

Tisdag 3 mars
Miniorerna i Prästgården

Torsdag 5 mars
Torsdagsträffen i Prästgården

Istället bjuder vi på
SPORTLOVSAKTIVITETER
Pulkåkning - lek - gratis fika och korv

Måndag 2 mars
Töre Församlingshem
Tisdag 3 mars
Strandängarna i Kalix vid isbanan

Tag gärna med egen pulka, madrass eller stjärtlapp.
I Kalix finns även möjligheten att åka skridskor.

Fredag 6 mars
Sjung och lek i Prästgården har ”Sportlovsöppet”

Under påsken och påsklovet v15-16 är följande grupper är inställda

Torsdag 9 april
Torsdagsträffen i Prästgården

Fredag 10 april
Sjung och lek i Prästgården

Måndag 14 april
Babysång på Familjecentralen
Miniorerna i Prästgården

 

SJUNG OCH LEK för föräldrar med barn 0-5 år i Prästgården 
Måndag kl 13-15.30 med sångstund kl 14
Fredag kl 9-12 med sångstund kl 10
En träffpunkt för föräldrar med barn i åldern 0-5 år. Verksamheten är gratis och kräver ingen föranmälan. Ett bra tillfälle att träffa andra föräldrar och prata om livet som förälder, knyta kontakter och utbyta erfarenheter. Här kan barnen leka med andra barn och delta i olika aktiviteter. Sångsamling kl 10 och kl 14, pyssel tillsammans med förälder eller annan vuxen. Vi bjuder på smörgås och dryck. Möjlighet att värma medhavd mat.
Mer info: Elisabeth Sandström, 0923-69820

MINIORER från 6 år - åk 3 i Prästgården 
Tisdagar kl 17.30-19
Lek ute och inne, pyssel, andakt och samling med mera. 
Mer info: Elisabeth Sandström, 0923-69820

BABYSÅNG på Kalix Familjecentral
Måndagar kl 10-11.30.
Sångstund för för barn på Kalix Familjecentral.
Vi håller till på barnmottagningen vån 3, Kalix sjukhus. Efter sångstunden fortsätter samvaron på Familjecentralen med lek och umgänge. Ta med frukt eller mellanmål, du kan köpa kaffe/te till självkostnadspris. Välkommen! Ingen föranmälan! 
Öppna Förskolan Kalix församling och Kalix Familjecentral i samverkan.
Mer info: Elisabeth Sandström, 0923-69820

SKAPA OCH UPPLEVA åk 4-6 i Änglagården
Måndagar kl 17.30-20
Friluftsaktviteter mm
Mer info Stefan Kinnunen 0923-69817 

KYRKIS 6 års - åk 3, Betel Ytterbyn
Onsdag kl 14-16 
Vi leker ute & inne, vi pysslar, sjunger & spelar. Vi äter mellanmål. Ett samarbete med Equmeniakyrkan Kalix. 
Mer info: Bosse 073-0393570

FREDAGSMYS för föräldrar och barn Betel, Ytterbyn
Fredag kl 9-12
Lek, pyssel och fika
Mer info : Bosse 073-0393570
Ett samarbete med Equmeniakyrkan Kalix

KYRKSNOK i Kalix kyrka för grupper och skolklasser. Snoka i kyrkan och lär dig mer. Bokas genom församlingens exp, 0923-69800. Eller genom skolkyrkans personal.

 

Verksamheter i Töre församlingshem

 

SJUNG OCH LEK för barn 0-5 år 
Torsdag kl 9.00-10.30
.
Detta är en öppen verksamhet för föräldrar som är hemma med barn i åldern 0-5 år, sångstund, pyssel och lek. Fruktstund där var och en tar med sig frukt eller annat lämpligt mellanmål. Kaffe/te finns för de vuxna. Verksamheten är gratis och kräver ingen föranmälan.  

MINIORER OCH JUNIORER
Måndagar - Torsdag kl 14.00-16.00
Måndag: Miniorer 6 års - åk 1
Tisdag: Miniorer åk 2
Onsdag: Miniorer åk 3

SKAPA OCH UPPLEVA åk 4-6
Torsdag: kl 14-16.30
Mer info: Lotta Eriksson tel. 070-302 68 96.

Familjemiddagar i Kalix och Töre

I Kalix och Töre ordnar vi varje termin ett antal middagar med andakt och aktivitet för familjer. Där kan ni umgås, knyta kontakter, utbyta erfarenheter, få nya vänner och ni sliper stressen med att ordna egen middag.

VARDAGSKYRKA Kalix församlingsgård
Onsdagar kl.16.30-18.00
Ta med hela familjen, grannen och bästa kompisen.
Kom och sjung, umgås, delta i en andakt och ät middag med oss.

MIDDAG FÖR ALLA Töre församlingshem
Torsdagar kl 16.45-18.15
Ta med hela familjen, grannen och bästa kompisen.
Kom och sjung, umgås, delta i en andakt och ät middag med oss.
Anmälan via sms till 070 2977325

Kostnad: Familj med barn 80 kr, 1 vuxen utan barn 60 kr, barn upp till 18 år gratis

 

Kontaktpersoner i Kalix

Elisabeth Sandström

Elisabeth Sandström

Kalix församling

Förskollärare

Stefan Kinnunen

Stefan Kinnunen

Kalix församling

Församlingspedagog

Kontaktpersoner i Töre

Ann-Charlotte Eriksson

Ann-Charlotte Eriksson

Kalix församling

Fritidsled./Kanslist, Töre

Heléne Hedlund

Heléne Hedlund

Kalix församling

Husmor, Töre