Söndagsgruppen (i samarbete med Svalövsbygdens Pastorat)

Svalövsbygdens pastorat och Kågeröds-Röstånga församling erbjuder gemensam konfirmandgrupp läsåret 2023-2024, med träff ungefär varannan söndag. På träffarna får vi fira gudstjänst, äta lunch tillsammans och sedan lära oss om både livet och den kristna tron. Vem är Gud? Varför är dopet viktigt? Vad har klimatet med kristendomen att göra och hur fungerar egentligen en gudstjänst?! Dessa frågor och många fler kommer vi genom lek och samtal att undersöka och hitta svar på.

Från vänster: Samuel Körner Lilja och Ólafur Jón Magnússon, gruppens ledare.

Kostnad: Ingen

När och var:

Gruppen träffas 5 söndagar på höstterminen och 7 söndagar på vårterminen mellan kl. 10.00-15.00 (OBS! Datum för höstterminen släpps innan juli början). Gruppen träffas inte under lovdagar eller advent. Gruppen turas om att vara i Svalövs kyrka + Forslidsgården och Kågeröds kyrka + församlingshem. Utöver detta planeras det en heldag i september/oktober och två-dygns-läger i februari/mars.

Konfirmationstiden avslutas med konfirmation i maj med två gudstjänster, en i respektive församling/pastorat. Då delas gruppen efter församlingstillhörighet. Ansvariga och ledare för gruppen är Samuel Körner Lilja (t. v. på bild), präst i Kågeröd-Röstånga församling, och Olafur Magnusson (t. h. på bild), präst i Svalövsbygdens pastorat.

Det finns sammanlagd 24 platser (12 platser reserveras för medlemmar i Kågeröd-Röstånga församling). Senast anmälan: 8 september.