Vad händer i församlingen?

Högmässa i Kjula kyrka den 3 juli, kl: 11.00. Mårten Falk, gitarrist, i Hammarby Kyrka, 3 juli. Kl: 18.00.

Tredje söndagen efter Trefaldighet
Högmässa i Kjula kyrka den 3 juli, kl: 11.00.

Sommarmusik i Hammarby kyrka
Mårten Falk, gitarrist, i Hammarby Kyrka, 3 juli. Kl: 18.00.

Fjärde söndagen efter Trefaldighet
Gudstjänst i Vallby kyrka den 10 juli, kl: 11.00

Sommarmusik i Vallby kyrka
Emma & Ingela Karp spelar cello i Vallby kyrka den 10 juli. Kl: 18.00.

Apostladagen
Högmässa i Barva kyrka den 17 juli, kl: 11.00.

Vernissage i Jäders kyrka
Jäders kyrka från den 17 juli kl 13-15.

Sjätte söndagen efter Trefaldighet
Gudstjänst i Sundby kyrka den 24 juli, kl: 11.00.

Sommarmusik i Kjula kyrka
Rolf Jederud, Olle Eriksson och Claes Rydell spelar den 24 juli kl: 18.00.

Kristi förklarings dag
Högmässa i Kjula kyrka den 31 juli, kl: 11.00.

Sommarmusik i Jäders kyrka
Pianist Wolfgang Gangkofer spelar Schubert den 31 juli Kl: 18.00.