SUNDBY KYRKA
Foto: SVEN-ERIK SIEURIN

Sundby kyrka

För att minska spridningsrisk, boka Jäders kyrka där utrymmet i kyrksalen är större, vilket gör det lättare att hålla säkerhets avstånd

Sundby kyrka ligger på krönet av Öster-Rekarne största grusås. Den kan ha funnits redan på 1000-talet som ett slags stenkistor av kalksten som också hade runinskrift. Sådana har nämligen hittats i t ex Hammarby, Kjula, Jäder och Sundby och antagligen stått inne i dessa kyrkor.

Byggandet av stenkyrkor var i Södermanland igång omkring år 1100. När fornforskaren Johan Peringskiöld ritade av kyrkan år 1686 stod 1100-talets kyrka ännu nästan orörd. Under medeltiden byggdes sakristia och vapenhus. Ombyggnad gjordes 1792 och en yttre renovering 1996.
 

Kyrkan rymmer 150 personer. För närvarande max 50 personer inklusive kyrkans personal enligt Folkhälsomyndighetens direktiv.