Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Sundby kyrka

Sundby kyrka ligger på krönet av Öster-Rekarne största grusås.

Den kan ha funnits redan på 1000-talet som ett slags stenkistor av kalksten som också hade runinskrift. Sådana har nämligen hittats i t ex Hammarby, Kjula, Jäder och Sundby och antagligen stått inne i dessa kyrkor.

Byggandet av stenkyrkor var i Södermanland igång omkring år 1100. När fornforskaren Johan Peringskiöld ritade av kyrkan år 1686 stod 1100-talets kyrka ännu nästan orörd. Under medeltiden byggdes sakristia och vapenhus. Ombyggnad gjordes 1792 och en yttre renovering 1996.
 

Kyrkan rymmer 150 personer.