Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Pastorsexpedition och kyrkogårdsförvaltning

Kyrkobokföringsfrågor, bokningar, församlingsadministration, förfrågningar rörande gravrätter m.m.

Församlingens administrativa centrum ligger i Kjula församlingshem.

Kjula församlingshem
Kyrkvägen 17
635 06 Eskilstuna.
Telefon 072-7391051
e-post: kafjardens.forsamling@svenskakyrkan.se

Expeditionen är öppen måndag - fredag kl 10.00 - 12.00 (öppettiderna kan skifta något under sommaren då bemanningen är begränsad).

Oss kan du kontakta för att få uppgifter om:

  1. Gravrättsfrågor
  2. Plantering och underhåll av gravar
  3. Avgifter 
  4. Bokning av församlingshem    
  5. Bokning av dop, vigsel eller begravningsgudstjänst.

Övriga upplysningar:

För att kunna stå som fadder vid ett dop krävs att den blivande faddern (gudmor/gudfar) själv är döpt.

För att vigas till äktenskap i enlighet med Svenska kyrkans ordning krävs att minst en av parterna är medlem av Svenska kyrkan eller annat lutherskt samfund.

Hyra och utlåning av församlingslokaler:

För församlingsbo (=skriven i Kafjärdens församling) är utlåning av församlingslokalerna i Kjula, Jäder och Vallby, i samband med DOP eller BEGRAVNING, kostnadsfri. För den som inte är skriven i Kafjärdens församling, tar vi ut en avgift ( enligt nedan angivna taxa).

Vid övriga sammankomster tar vi ut en avgift, inkluderande kök och användning av porslin m m enligt följande taxa: Kjula 800 kronor, Jäder: 500 kronor. Vallby: 500 kronor.