Foto: Sven-Erik Sieurin

Pastorsexpedition och kyrkogårdsförvaltning

Under vecka 30-34 är församlingsexpeditionen öppen: tisdagar mellan 10.00-12.00 och torsdagar mellan 10.00-12.00.

Öppettiderna: Måndag till fredag, kl: 10.00-12.00
Expedition tel nr: 072-7391051.

Församlingens administrativa centrum ligger i Kjula församlingshem.

Kjula församlingshem
Kyrkvägen 17
635 06 Eskilstuna.
Telefon 072-7391051
e-post: kafjardens.forsamling@svenskakyrkan.se

 

Oss kan du kontakta för att få uppgifter om:

  1. Gravrättsfrågor
  2. Plantering och underhåll av gravar
  3. Avgifter 
  4. Bokning av församlingshem    
  5. Bokning av dop, vigsel eller begravningsgudstjänst.

Övriga upplysningar:

För att kunna stå som fadder vid ett dop krävs att den blivande faddern (gudmor/gudfar) själv är döpt.

För att vigas till äktenskap i enlighet med Svenska kyrkans ordning krävs att minst en av parterna är medlem av Svenska kyrkan eller annat lutherskt samfund.