Kjula-la för barn 6-9 år

Vårt nästa framträdande är på Sveriges nationaldag!

Tycker ditt barn om att sjunga?
Då kanske församlingens barnkör, Kjula-la är något för dig! Vi träffas på torsdagar kl 15.15-16.00 i Kjula kyrka eller i musiksalen på Kjula skola.
de som går på fritidshemmet på eftermiddagen blir hämptade ca kl: 15.00 av Eva-Sarah eller Sven-Erik. Efter kören följer vi med tillbaka till fritidshemmet.
Att sjunga i kör är roligt och utvecklande på många sätt. Barnet får lära känna sin röst och utveckla den genom bland annat genom hållning och andning. Att sjunga är även språkutvecklande samt träning i det sociala samspelet. 
Kjula-la är en kör för alla sångglada barn mellan 6-8 år. Vi sjunger blandade sånger och upptäcker röstens möjligheter. Kjula-la medverkar några gånger varje termin i Kafjärdens familjegudstjänster och sjunger ibland tillsammans med församlingens vuxenkör.
Vårt nästa framträdande är på Sveriges nationaldag!