Kafjärdens förskola

Kafjärdens förskola drivs som aktiebolag med styrelse på uppdrag av Kafjärdens församling. För mer information besök vår hemsida: www.kafjarden.se