Jäders kyrka

Kyrkan rymmer max 240 personer. Jäders församlingshem rymmer max 50 personer.

Den första kyrkan som byggdes på platsen var troligen en s.k. stavkyrka i trä och byggdes vid mitten av 1000-talet. Under 1100-talet uppfördes dock en romansk stenkyrka på samma plats som den gamla träkyrkan en gång legat.

Under 1600-talet kom området runt kyrkan i släkten Oxenstiernas ägo, och farfadern till den senare under 1600-talet mycket berömde rikskanslern Axel Oxenstierna lät bygga ett gravkor i Jäders kyrka. Under samma epok lät man göra en rad ombyggnader för att försäkra sig om att släkten Oxenstierna fick en värdig begravningsplats. Till dessa ombyggnader anlitades arkitekten Nicodemus Tessin d ä. Sedan 1659 har inga förändringar i kyrkans byggnadskropp gjorts vilket gör att kyrkan har flera unika element bevarade än idag.

I kyrkan finns också fler mycket speciella och vackra föremål. Det magnifika altarskap, levererat från Jan Bormans atelje och förvärvat av Axel Oxenstierna 1655, är ett exempel. Ett annat exempel på de storartade föremål som är delar av kyrkan interiör är också predikstolen, även denna donerad av Axel Oxenstierna.

Få kyrkor kan jämföra sig med Jäder när det gäller gravminnen. I Jäders kyrka finns nämligen det stora Oxenstiernska gravvalvet där en av de största männen i svensk 1600-tals historia vilar, Axel Oxenstierna.