IKON-Utbildning

IKON - utbildning för unga ledare 

I framtidens kyrka behövs goda ledare och förebilder. Vi behöver ungdomar som har engagemang, mod och är beredda att ta ansvar. Därför har Strängnäs stift en ledarutbildning, IKON, allt för att ge ungdomarna möjlighet att växa och utvecklas som ledare. Ledarna kommer bla vara med i konfirmandarbetet, barngrupperna, läger samt hjälpa till vid större församlingsträffar som tex nationaldagen.

Ikonutbildningen sträcker sig över 1.5 år. Det första året sker träffarna på ”hemmaplan”, det andra året sker utbildningen, två helger, på stiftsgården Stjärnholm.