Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Hammarby kyrka

Hammarby kyrka är den minsta av församlingens kyrkor.

En kyrka har funnits på platsen redan under mitten av 1000-talet i likhet med de övriga kyrkorna. Fynd av en sidohäll i en gravkista från den tiden gjordes vid restaurering 1954.

En stenkyrka har byggts redan i slutet av samma århundrade. Mycket av den nuvarande kyrkan bör ha byggts under 1100-talet.

Kyrkan rymmer 50 personer.