Foto: Sven-Erik Sieurin

Hammarby kyrka

Kyrkan rymmer 50 personer

Hammarby kyrka är den minsta av församlingens kyrkor. En kyrka har funnits på platsen redan under mitten av 1000-talet i likhet med de övriga kyrkorna. Fynd av en sidohäll i en gravkista från den tiden gjordes vid restaurering 1954.

En stenkyrka har byggts redan i slutet av samma århundrade. Mycket av den nuvarande kyrkan bör ha byggts under 1100-talet. 

Kyrkan rymmer 50 personer.