Begravning och kyrkogård

Om du förlorar en människa som står dig nära, behöver du ta hand om dig och få tid att sörja. Men kanske är det inte nog med sorgen. Kanske är du den som ansvarar för allt det praktiska – att berätta för andra, att beställa en kista och att ordna med begravningen?

För att vigas till den sista vilan (begravningsgudstjänst) i enlighet med Svenska kyrkans ordning krävs också medlemskap (i.e. den avlidne ska ha tillhört Svenska kyrkan).

Dagar och tider för begravningsgudstjänster: Onsdagar kl 10:30 och 13:30 samt fredagar kl 10:30 och 13:30. Möjlighet till begravningsgudstjänst medges även på lördagar.

Borgeliga begravningsakter kan ske i Jäders församlingshem.

Hyra och utlåning av församlingslokaler:

För församlingsbo (=skriven i Kafjärdens församling) är utlåning av församlingslokalerna i Kjula, Jäder och Vallby, i samband med DOP eller BEGRAVNING, kostnadsfri. För den som inte är skriven i Kafjärdens församling, tar vi ut en avgift (enligt nedan angivna taxa).

Vid övriga sammankomster tar vi ut en avgift, inkluderande kök och användning av porslin m m enligt följande taxa: Kjula 800 kronor, Jäder: 500 kronor. Vallby: 500 kronor.

Information om begravningsverksamheten.

Inom Kafjärdens församling finns 6 begravningsplatser: Barva, Kjula, Jäder, Hammarby, Sundby och Vallby. Samtliga har plats för kistgravar, urngravar samt plats i minneslund.

Kyrkogårdsförvaltningen åtar sig att, mot en avgift, vårda och underhålla gravplatsen. Det innebär att den hålles i ordnat-  och värdigt skick.
Plantering av blommor görs efter beställning, (avgiftsbelagt) med en vår- och en sommarplantering.

Priser:
Gravskötsel för ett år:   600 kronor
Plantering per år:  180 kronor
Tvättning av gravsten:  350 kronor

 

För bokningar och mer information kontakta pastorsexpeditionen i Kjula församlingshem

Kyrkvägen 17, 635 06 Eskilstuna.
Telefon 072-73910 51
kafjardens.forsamling@svenskakyrkan.se

Expeditionen är öppen måndag - fredag, kl 10,00-12,00