Barva kyrka
Foto: Sven-Erik Sieurin

Barva kyrka

Barva kyrka har ett vackert läge vid foten av Barvaåsen. Troligen har en träkyrka funnits i Barva vid slutet av 1000-talet och vid pass 100 år senare har man troligen börjat bygga en stenkyrka. Av en romansk stenkyrka kvarstår idag bara västpartiet.

Medeltidskyrkan har västentligt förändrats dels på 1600-talet, dels på 1700-talet. År 1795 började en omvandling av kyrkan så att kyrkans grundplan fick formen av ett kors. En stor restaurering slutfördes 1942.

Kyrkan rymmer 180 personer