Avgifter för gravskötsel

Grundskötsel: vårstädning, ogräsrensning, vattning, puts av blommor samt gräsklippning. 
Vårblommor – Penséer 6 st.
Sommarblommor – Begonior 6 st.
Löpande gravskötsel kostar 850 kr. per år.
5-årigt avtal kostar 4 250 kr. 

 

·        Kostnad för förnyelse av gravrätt i 15 år – 1025 kr.