Foto: Lise Edlert

Tuolluvaara kyrka

Tuolluvaara kyrka används inte för vigsel och begravning då själva kyrkorummet är omgjort till barnverksamhetslokal.
Dop sker i kyrkan och man kan även boka lokalen för till exempel dopfika.