Foto: Olle Thoors

Tornehamns kyrka

Öppettider:

Alltid öppet.

Tornehamns kyrka är en sent tillkommen kyrkobyggnad i Tornehamn ca 12 mil från Kiruna. Den invigdes 13 september 1987 av biskop Gunnar Weman.

Altarkors, ambo, dopfunt och ljusstakar har tillverkats av Ulrik Lidström.
Bänkarna, altarringen och altarbordet är utförda av snickare från Kiruna kommun.
Blomsterutsmyckningarna på textilier är utförda av Siv Enmark.
Kyrkklockan väger runt 75 kg och har gjutits av Bergholtz klockgjuteri i Sigtuna.
Musikinstrument i kyrkan är ett harmonium.

Kyrkan är ej funktionshinderanpassad.
Toalett saknas.

Källa: Wikipedia
 

 

Tornehamns kyrka, interiör Foto: Olle Thoors