Foto: Anita Fors

Svenska Kyrkans Unga

Efter konfirmationen inbjuds alla till Svenska Kyrkans Unga. Det är en verksamhet med ett nära samarbete med församlingens konfirmandarbete där ungdomarna är med som unga ledare. De är viktiga förebilder för de yngre och har en självklar plats på församlingens konfirmationsläger.

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Detta är Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf som både beskriver vad vi är och vad vi vill. Hos oss är gemenskapen viktig. En gemenskap där man får vara sig själv, troende eller inte. För oss är det viktigt att alla unga människor får träffas för att diskutera och fundera tillsammans på Gud och livet. Unga människor kan och vill. Därför vill vi också vara en ung röst för att forma och påverka vår kyrka och samhället.

Foto: Tytti Virtanen

Svenska Kyrkans Unga i Jukkasjärvi församling

- en del av riksorganisationen Svenska Kyrkans Unga.

Svenska Kyrkans Unga ska ge möjlighet för de som konfirmerats att fortsätta sitt engagemang i kyrkan.
Det sker genom gruppverksamhet, ledarutbildning, gudstjänstliv, lägerverksamhet samt deltagande i församlingens olika verksamhetsområden.

Veckoträffar
Vi träffas i ungdomslokalen på Loftet på tisdagar, öppet från kl. 13 tills den sista har gått hem. Loftet är en mötesplats där ungdomarna genom samtal, samvaro, möten med personal och andra ungdomar får möjlighet att reflektera över sitt eget liv och sin tro.

Ledarutbildning årskurs 9
Ledarutbildningen ska göra ungdomarna väl förberedda för ledaruppdrag inom konfirmand- och barnverksamhet. Ledarutbildningen är anpassad till församlingens verksamhet.
I Ledarutbildningen ingår bl a:
- Ledarrollen-ledaregenskaper-pedagogik
- Lek- och leketik
- Andaktsmetodik
- Bibel och psalmbok
- Tro och gudstjänst
- Personlig utveckling

Musik- och gudstjänstgrupp
Gruppen förbereder, planerar och genomför minst två gudstjänster per år. Gudstjänsterna annonseras och välkomnar alla som vill komma och vara med på en gudstjänst som inkluderar alla åldrar.

Konfirmandverksamhet
Svenska Kyrkans Unga är en självklar del av församlingens konfirmandverksamhet. De är bra förebilder för konfirmanderna och tar sig an ledaruppdraget med stor glädje och mycket engagemang. Svenska Kyrkans Unga är med på konfirmationsläger och vid de förträffar som ingår i konfirmandundervisningen.

Läs mer om konfirmation

Lägerverksamhet
Genom att åka på läger får ungdomarna möta och besöka andra församlingar. De får ta del av inspirerande studiebesök och föreläsningar samt möta andra ungdomar som också är engagerade i kyrklig verksamhet runt om i landet.

Mittpunkt
Läger och ledarutbildning som arrangeras av Svenska Kyrkans Unga i Luleå stift.
Biskopen Buckla
En innebandytävling som samlar ungdomar från hela stiftet.

Fjälläger i Katterjaure
Vi hyr stugan av Svenska Fjällklubben och lämnar vardagen en helg för att leva ett enkelt liv med fjällvärlden utanför dörren.