Vill du vara med i vår samiska bokcirkel?

Till våren läser vi:
”Herrarna satte oss hit: om tvångsförflyttningarna
i Sverige” av Elin Anna Labba
och ”Dego Stálu lávžegihput = Som björkarnas
häxkvastar” av Stina Inga.

Vi hälsar gamla och nya välkomna till våra träffar
tisdagar, udda veckor, kl 10-12, på
församlingshemmet i Kiruna.
Ingen föranmälan behövs. Välkommen!

Kontakt: Anna Kuoksu, 0980-129 41 eller
anna.kuoksu@svenskakyrkan.se