Foto: Kristin Lidell/IKON

Var med oss i Kiruna Gospel och sjung i vår!

OBS!! Uppstarten fördröjd på grund av smittorisken! Se kommande information

Uppstarten fördröjd på grund av smittorisken!
Se kommande information

Undrar du över något? Kontakta körledare Magnus Lundgren, 070-245 59 62

magnus.lundgren@svenskakyrkan.se