Foto: Kristin Lidell/IKON

Var med oss i Kiruna Gospel och sjung i vår!

Nyhet Publicerad Ändrad

OBS!! Uppstarten fördröjd på grund av smittorisken! Se kommande information

Uppstarten fördröjd på grund av smittorisken!
Se kommande information

Undrar du över något? Kontakta körledare Magnus Lundgren, 070-245 59 62

magnus.lundgren@svenskakyrkan.se