Foto: Johannes Frandsen

Tycker du om att sjunga?

Vi startar en kör för barn fyllda 6 år

Vi startar en kör för barn fyllda 6 år

PLATS: KIRUNA FÖRSAMLINGSHEM, INGÅNG FRÅN
FINNGATAN, TID: TORSDAGAR KL. 18:15–19:00

Startdatum: torsdag 23/9. Verksamheten är kostnadsfri.
Kom och prova på första gången!
För anmälan och ev. frågor: lise.edlert@svenskakyrkan.se
Anmäl senast 21/9. OBS! Minimum 8 anmälda för uppstart!