Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Söndagsmässa med mottagning av kyrkoherde

Nyhet Publicerad Ändrad

Sammanlyst gudstjänst för pastoratets alla församlingar.

KIRUNA KYRKA, SÖNDAG 18 OKTOBER KL 11.00

Medverkande: Lena Tjärnberg, präst - Juha Rauhala, kontraktsprost - Robert Pauker, organist - Ann-Marie Hammarstedt-Vilgats, kantor. Gospelkören medverkar under ledning av Magnus Lundgren. Kyrkkaffe serveras.
Gudstjänsten livesänds via församlingens Facebooksida.
https://www.facebook.com/svenskakyrkankiruna/