Foto: Olle Thoors

Sommar i Tornehamn, Björkliden & Abisko

Summer in Tornehamn, Björkliden & Abisko

Sommar i Tornehamn, Björkliden & Abisko


Pilgrimsvandring från Björkliden till Tornehamns kyrka
Lördag 23 juli, kl 12:15 Samling vid Hotell Fjället, Björkliden
Avslutning med enkel mässa i Tornehamns kyrka, kl 16:00
Ingen anmälan

Vandringen på 5 km går via Kratersjön och Rallarkyrkogården efter bra stig.
Tips:
På kroppen, kläder efter väder
På fötterna, grova skor eller kängor
I ryggsäcken, något att dricka och en mugg - ett sittunderlag 

11:30 Lunch för den som vill på Björklidens restaurang
12:15 Samling utanför Hotell Fjället, Björkliden
16:00 Avslutning i Tornehamns kyrka med nattvardsgudstjänst

Kostnad: Gratis för pilgrimsvandringen, lunch betalas på restaurangen
Frågor: Lars Jarlemyr, präst 0980-678 10

Gudstjänst i Tornehamns kyrka
Söndag 7 augusti, kl 16:00

Gudstjänst i Abisko turiststation
Söndag 4 september, kl 12:00

Summer in Tornehamn, Björkliden & Abisko


Pilgrimage from Björkliden to Tornehamn Church
Saturday 23 July, 12:15 PM Start at Hotell Fjället, Björkliden
Closing with a simple Mass in Tornehamn Church, 16:00 PM
No registration required

Service in Tornehamn Church
Sunday 7 August, 16:00 PM

Service in Abisko tourist station
Sunday 4 September, 12:00 PM