Foto: Olle Thoors

Snart finns Bibeläventyret på nordsamiska

Nyhet Publicerad

Under en längre tid har ett översättningsarbete planerats och är nu igångsatt inom Kiruna pastorat för att Bibeläventyret ska kunna upplevas på nordsamiska.

Läromedlet Bibeläventyret kan användas av skolorna vid undervisning om kristendom. 
Det är godkänt av skolinspektionen och anpassad för klasserna 4 och 5.
Läromedlet erbjuds till skolorna av Svenska Bibelsällskapet
Syftet är att ge eleverna baskunskap om Bibelns innehåll och särskilt certifierade
handledare ingår i Bibeläventyret.