Foto: Lise Edlert

Samtalsgrupp för föräldrar som mist barn