Foto: Juha Pahajoki/Olle Thoors

Sammanlyst gudstjänst, Spärren, Idivuoma

Söndag 30 juli kl 15:00

(Spärren är en rastplats på E45:an vid Iso Kieppisjärvi,
söder om Idivuoma)
Maria Smeds, Mikael Pekkari
Ta med sittunderlag/campingstol och
en fika-ryggsäck!

Välkomna!