Foto: Olle Thoors

Sammanlyst gudstjänst till Karesuando kyrka

Söndag 28 augusti, kl 11:00

Kyrkoherde Lena Tjärnberg, organist Robert Pauker
Kyrkfika serveras på församlingsgården

Kyrkbuss avgår söndag morgon till gudstjänsten:
Kiruna församlingshem, 07:00
Vittangi prästgård, 08:15
Nedre Soppero, 08:50
Övre Soppero, 09:00
Idivuoma, 09:35