Foto: Göran Stålnacke

Sammanlyst gudstjänst till Karesuando

Söndagen 28 augusti sammanlystes det gudstjänst till Karesuando kyrka.
Att sammanlysa en gudstjänst innebär att gudstjänsterna i flera kyrkor för en dag 
flyttas till en och samma kyrka.
I Kiruna pastorat finns det tre församlngar och denna sensommarsöndag samlades 
människor för gudstjänst i just Karesuando kyrka. 
En kyrkbuss körde från Kiruna via Svappavaara, Vittangi och byarna på sträckan
och hämtade upp de som ville åka.
Präst denna söndag i Karesuando var pastoratets kyrkoherde Lena Tjärnberg och organsisten från Jukkasjärvi församling, Robert Pauker spelade. Medverkande var även diakon Inger Rauhala Öhberg och Anna Kuoksu.
Efter gudstjänsten bjöd församlingen på kyrklunch i församlingsgården.

Foto: Anna Kuoksu
Foto: Anna Kuoksu
Foto: Anna Kuoksu