Foto: Ylva Sarri

Samiskt samkväm

Nyhet Publicerad

Kiruna församlingshem, samlingssalen Lördag 27 november kl 16:00

Samiskt samkväm

KIRUNA FÖRSAMLINGSHEM, SAMLINGSSALEN
LÖRDAG 27 NOVEMBER KL 16:00
Ylva Sarri: bildvisning, Åsa Blind: sång
Församlingen bjuder på fika. 

Ett arrangemang av Kiruna sameförening
Bures boahtin/Välkommen!