Foto: Magnus Aronson/IKON

Påskpysselkväll

Onsdg 29 mars i Tuolluvaara kyrka
Kl 17–20 (Drop-In)

Välkommen på en pysselkväll där vi umgås, fikar och 
skapar tillsammans med påsken i centrum. Ta med eget material 
eller använd det som finns på plats.

För alla åldrar, men barn under 8 år ska komma i vuxet sällskap.

Skicka in din anmälan senast den 27/3 med ett namn på sällskapet samt
hur många personer som ska delta till:
isabelle.ek@svenskakyrkan.se

Välkommen!