Foto: Maria Smeds/Lars Jarlemyr

Öppet möte om samiska konfirmandläger 2023 och framåt

För att få veta vad det samiska samhället vill och förväntar sig arrangeras öppna träffar med gamla ledare, konfirmander, vårdnadshavare, släktingar och andra intresserade. Det blir fysiska och digitala träffar samt en enkät, för att säkerställa att alla får en chans att göra sig hörda. 

Välkomna till möte om framtidens samiska konfirmandläger:

Soppero kapell, 6 december kl 18-20
Kiruna församlingshem, 7 december kl 17-19

Nils Johan Labba, Sofia Strinnholm mfl