Foto: Magnus Aronson/IKON

Nu startar barnverksamheten!

Tuolluvaara kyrka
0–5 år start v. 39
Måndag 09:30-13:00
Torsdag 09:30-13:00
Ingen föranmälan behövs
Kontakt: Lise Edlert, lise.edlert@svenskakyrkan.se

Åk F-1 start v. 40
Torsdag 13:30-15:00
Anmäl dig för 4 tillfällen till lise.edlert@svenskakyrkan
Begränsat antal deltagare

Jukkasjärvi kyrka
Kör för åldrarna 5–9 år start v.39
(se separat annons)
Onsdag 16:15-17:00
Kontakt: Maria Smeds, maria.smeds@svenskakyrkan.se

Jukkasjärvi församlingsgård
Åk 2–3 start v. 39
Onsdag 16:00-17:15
Ingen föranmälan behövs
Kontakt: Lise Edlert, lise.edlert@svenskakyrkan.se

LOFTET
Storiorer Åk 4–6 start v. 45
Se information på hemsidan:
svenskakyrkan.se/jukkasjarvi/barn--ungdom
Kontakt: Anita Fors, anita.fors@svenskakyrkan.se

Alla är välkomna!