Foto: Lise Edlert

Minnesandakter i Kiruna kyrka

Nyhet Publicerad Ändrad

SÖNDAG 1 NOVEMBER

SÖNDAG 1 NOVEMBER

Kl 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30

Välkomna till enkla andakter där vi tänder ljus för de under året avlidna.
På grund av Covid-19 läser vi inte upp namnen i kyrkan.
Välkommen den tid som passar er.
Anna Kuoksu, präst
Robert Pauker, organist