Foto: Anna Kuoksu

Mässa på nordsamiska och svenska i Jukkasjärvi kyrka

Söndag 24 september kl 11:00

De nya samiska nattvardskärlen och textilierna tas i bruk.  
Lena Tjärnberg, Anna Kuoksu, Kristina Fjellström Råman, Maria Smeds, Inger Rauhala Öhberg, Monica Nutti Blind, Robert Pauker. Samiska kören, Samiska bokcirkeln m fl.                 
Kyrkfika på församlingsgården efter gudstjänsten. 

Foto: Olle Thoors