Foto: Magnus Aronson

Kyrkofullmäktige i Kiruna pastorat kallas till sammanträde

Nyhet Publicerad

Onsdag 9 november 2022, kl 13:00

Kyrkofullmäktige i Kiruna pastorat kallas till sammanträde

Onsdag 9 november 2022, kl 13:00
Plats: Församlingshemmet, Kiruna
För behandling av ärenden enligt anslagen föredragningslista.
Fullmäktiges möte är öppet för allmänheten.

Ann-Kristin Nilsson
Ordförande