Foto: Olle Thoors

Kvänfolkets dag 2023

På Kvänfolkets dag hände det flera saker i Vittangi församling.
Klockan 9 på torsdagsmorgonen var det frukostföreläsning i församlingshemmet i Vittangi som hölls av Terje Raattamaa från Svenska Tornedalingars Riksförbund och Föreningen Svenska Kväner-Lantalaiset.
Terje är ordförande i den senare och engagerad i frågor som rör språkliga, kulturella och samhälleliga frågor för alla som identifierar sig som kväner och lantalaiset. 

Terje Raattamaa avtackas av Vittangi församlings Anne Pekkari. Foto: Olle Thoors

Medan kaffe och smörgås med hembakat bröd smakade gott i munnen på de ca 30 personerna som kommit, berättade han bl a om den pågående sannings- och försoningskommisionen för kväner och tornedalingar.
Den kommande sommaren planeras en återbegravning av mänskliga kvarlevor till Akamella kyrkogård vid Muonio älv strax nordost om Muodoslompolo. Detta blir en viktig hållpunkt i försoningsarbetet efter svenska statens övergrepp på tornedalingar och meänkielitalande under 1800- och 1900-talet, då gravars innehåll stals i rasbiologiska och preudovetenskapliga syften.

Svenska kyrkan inom Luleå stift driver ett arbete som syftar till att skapa den flerspråkiga kyrkan och förstärka en kyrka för alla.
Att få tala sitt eget hjärtas språk under t ex gudstjänster är viktigt för många människor som tillhör minoriteter och urbefolkning.
I Kiruna pastorat och dess församlingar används nu finska, meänkieli och nordsamiska i gudstjänster så ofta det är möjligt och den flerspråkiga kyrkan stöds ekonomiskt med särskilda medel från Arbetsstugorna som biskopen i Luleå stift förvaltar genom en stiftelse. Pengarna ska i första hand användas för att stärka de kulturer och de språk som undertrycktes av försvenskningsprocessen. 

Symbol för den flerspråkiga kyrkan i Kiruna pastorat är det flerfärgade hjärtat som syns då de olika språken används i diverse sammanhang.
Dagen till ära flaggade Vittangi församling med Kvänernas flagga då nu minoritets- och urfolksflaggor har köpts in för att kunna användas på bl a nationaldagarna.

Fr höger: Mikael Pekkari, Jan Johansson, Susanne Rantatalo och Max Zackrisson. Foto: Olle Thoors

På kvällen bjöds det på en fin konsert i Vittangi kyrka med Susanne Rantatalo, Jan Johansson, Max Zackrisson och Mikael Pekkari.
Publiken fick höra ett urval visor och låtar som alla hade en finstämd anknytning till bygden och dagen.
Många ville inte så gärna lämna kyrkan efter konserten då det mumsades på kaffe och munkar.
Vittangi fick en fin Kvänfolkets dag!

Susanne Rantatalo och Jan Johansson. Foto: Olle Thoors