Foto: Kristin Lidell/IKON

Kom och sjung med Kiruna kyrkokör den här våren!

Nyhet Publicerad Ändrad

OBS!! Uppstarten fördröjd på grund av smittorisken! Se kommande information

Uppstarten fördröjd på grund av smittorisken!
Se kommande information

Frågor? Kontakta körledare Magnus Lundgren, 070-245 59 62

magnus.lundgren@svenskakyrkan.se