Foto: Eric Miller/IKON

Jesus kallar än!

Nyhet Publicerad Ändrad

EFS i samarbete med Svenska kyrkan välkomnar till två dagar om Mission

EFS i samarbete med Svenska kyrkan välkomnar till två dagar om Mission

Välkommen att bli inspirerad och fira gudstjänst, samt att få vidgade perspektiv på mission inom EFS, i Sverige och i utlandet.

Lördag 26/3 kl 17:00 Grillning och gemenskap,
Timringen nedanför Kristallen, självkostnadspris 40 kr
Kl 19.00 EFS, samkväm med föredrag och sång i Lannavaara kyrka
Söndag 27/3 kl 11:00 Gudstjänst i Lannavaara kyrka, predikan: Henrik Näslund
Efter gudstjänsten avfärd till Vittangi
Kl 13:00 Kyrklunch i Vittangi med korta föredrag om EFS mission
Självkostnadspris 40 kr
Anmälan till måltiderna via Maria Smeds, osa fredag 25 mars

Kyrklunchen i Vittangi sänds digitalt via Vittangi församlings Facebook-sida
www.facebook.com/Vittangi

Föredragen handlar om erfarenheter från mission i Tanzania,
om att dela måltidsgemenskap med andra, om att vara
ideellt engagerad, och om mission bland muslimer.

Mer info och anmälan till kyrklunchen, söndag kl 13:00
Maria Smeds; maria.smeds@svenskakyrkan.se