Foto: Olle Thoors

Inspirationsdag i Kiruna med pirogbakning

Nyhet Publicerad

Inom Kiruna pastorat pågår sedan flera år ett omfattande arbete med att stärka användandet av minoritetsspråken i kyrkovardagen.
Luleå stift stöttar pastorat och församlingar i minoritetsspråksarbetet och den 1 juni var stiftsadjunkt Ritvaelsa Seppälä och stiftspedagog Maria Berglund på besök
i Kiruna pastorat, med en inspirationsdag för användande av finska i bland annat gudstjänsterna.

Präster, diakoner och ansvariga för barn- och ungdomsarbetet deltog och tillsammans bakade man finska piroger som blev en del av en mycket välsmakande lunch.

God stämning vid bakbordet. Foto: Olle Thoors
Ritvaelsa Seppälä till höger med diakon Inger Rauhala Öhberg. Foto: Olle Thoors
Komminister Jean-Claude Marclay gräddar piroger. Foto: Olle Thoors
Foto: Olle Thoors
Genomläsning tillsammans av böner och texter på finska under ledning av Ritvaelsa Seppälä. Foto: Olle Thoors
Och så äntligen den efterlängtade lunchen med hemmagjord linssoppa och pirogerna till. Foto: Olle Thoors
Riktigt finsk mat! Foto: Olle Thoors