Foto: Lise Edlert

I barnverksamheten skapas det för fullt inför påsken

Nyhet Publicerad

De minsta barnen skapar under stor koncentration en fin påskkyckling. Med ett limstift i handen är det inte så lätt att placera de lätta fjädrarna på kycklingen. Ibland kan de hamna lite överallt...

Foto: Lise edlert
6-9 åringarna gjorde fina påskkransar av engångstallrikar. Foto: Anita Fors