Foto: Magnus Aronson/IKON

Gökotta i Kaalasjärvi hembygdsgård 2023

Torsdag 18 maj kl 9:00

Buss avgår från Församlingshemmet i Kiruna kl 8:00
Den stannar sedan på busshållplatserna Coop, Lombolo
Backe och Radarn innan vidare färd mot Kaalasjärvi.
Tillbaka från Kaalasjärvi hembygdsgård efter kyrkfikat
ca kl 11:30
Anna Kuoksu, Magnus Lundgren
Kyrkfika med grillade parisare serveras efter gudstjänsten
Ingen föranmälan krävs