Från fäbod till storstad

Nyhet Publicerad

Kiruna kyrka, onsdag 14 juli kl 19:00

Jens Johansson, tvärflöjt
John Elenius, gitarr

Musik av bl a: Familjen Bach och A Piazzolla samt svensk jazz

Fri entré – frivillig gåva till musikverksamheten
Swishnummer: 1236334650
(märk - Musikverksamheten)

MEDTAG GÄRNA EGET MUNSKYDD ATT HA PÅ
UNDER KONSERTEN! MED RESERVATION FÖR
EVENTUELLA ÄNDRINGAR!

Ett samarrangemang med SENSUS