Foto: Olle Thoors

Festhögmässa i Kiruna kyrka

Söndagen 18 september

Efter avslutad prostvisitation i Kiruna pastorat firades festhögmässa i Kiruna kyrka, söndagen 18 september. Gudstjänsten var sammanlyst till Kiruna kyrka från Karesuando och Vittangi församlingar och tillsammans med Jukkasjärvi församling och medarbetare från hela pastoratet samlades man med många kyrkobesökare.

Domprosten Charlott Renman från Luleå stift och Luleå domkyrkoförsamling medverkade och höll även predikan. Texter och böner lästes på olika minoritetsspråk och musik i form av både sång och orgelmusik ingick i gudstjänsten.
Sången utfördes av Maria Smeds, Anna Kuoksu och Olle Thoors. 

Kyrkoherde och kontraktsprost Lena Tjärnberg förmedlade sändningsordet och hälsade alla välkomna till kyrkolunch på församlingshemmet. Vid orgeln denna söndag var Robert Pauker och Magnus Lundgren.

Deltagande i gudstjänsten var bland andra Maria Smeds, Monica Nutti Blind och Inger Rauhala Öhberg. Foto: Olle Thoors
Domprost Charlott Rehnman och kyrkoherde och kontraktsprost Lena Tjärnberg. Foto: Olle Thoors
Foto: Olle Thoors
Många samlades efter festhögmässan för kyrklunch och samtal uppe på församlingshemmet. Foto: Olle Thoors
Domprost Charlott Rehnman delgav lunchdeltagarna sina positiva intryck efter visitationsdagarna ute i pastoratet. Foto: Olle Thoors