Foto: Johan Nilsson

Familjegudstjänst i Kiruna kyrka

Onsdag 14 december kl 18:00

”Familjegudstjänst med julberättelsen”
Vi fikar tillsammans efter gudstjänsten.
Välkomna!