Foto: Anna Kuoksu

En fin mässa på nordsamiska och svenska i Jukkasjärvi kyrka

Söndagen 24 september kl 11:00 var det mässa i Jukkasjärvi kyrka
då de nya samiska nattvardskärlen och textilierna togs i bruk.
Lena Tjärnberg, Anna Kuoksu, Kristina Fjellström Råman, Inger Rauhala Öhberg, Monica Nutti Blind, Maria Smeds, Robert Pauker. Samiska kören och Samiska bokcirkeln m fl deltog.
Många kom till mässan denna dag och efter gudstjänsten var det kyrkfika på församlingsgården.

Samiska kören sjunger under ledning av Maria Smeds. Foto: Anna Kuoksu
Samiskt nattvardssilver och textilier. Foto: Olle Thoors
Anne Pekkari serverar kyrkfika med glädje efter gudstjänsten. Foto: Anna Kuoksu